Hướng Dẫn Sửa YouTube cho iTV Việt Hộp Cũ

YouTube cũ không còn làm việc, cần phải cài đặt Smart YouTube để tiếp tục sử dụng...

- Bấm HOME (trên remote), vào ô iTV Việt
- Bấm qua bên trái sẽ có Help Menu, bấm OK
- Sẽ thấy Install Smart YouTube, bấm OK
- Bấm OK để cài đặt
- Sau khi cài đặt xong chọn ô đầu tiên: Pro Main
- Sau khi hình ảnh lên chọn: Use Signed Out

Muốn xem YouTube, từ HOME phải bấm xuống dưới sẽ thấy Smart YouTube. YouTube ở trên hoàn toàn không xem được

How to Fix YouTube for Old iTV Viet Boxes

- Press HOME and open the iTV Viet app
- From the main menu press LEFT and choose Help Menu
- Press OK to Install Smart YouTube
- Press OK to download and install
- After it is installed, choose: Pro Main
- Choose: Use Signed Out

The next time you want to watch YouTube, go to:
- HOME > Go down to Smart YouTube

.:.:.